Onderhoud

Plan jaarlijks of tweejaarlijks een verplichte check-up in!

Het is wettelijk verplicht om je verwarmingsinstallatie frequent te onderhouden, zowel voor particulieren als voor bedrijven. Op deze ma- nier garandeer je eveneens de levensduur van je ketel. Hoe vaak je dit moet laten controleren hangt af van het product.

  • Centrale verwamingstoestellen op gas (aardgas, butaan en propaan) moeten tweejaarlijks onderhouden worden.
  • Centrale verwarmingstoestellen op stookolie (mazout) of vaste brandstof (hout, steenkool,...) dienen elk jaar gecontroleerd te worden.

Neem contact op met onze dienst na verkoop om een controle in te plannen.

Maak een afspraak

Een onderhoud bij New Therm Service houdt in:

Een slecht onderhouden verwarmingsinstallatie kan zeer schadelijk zijn voor je gezondheid. Dit kan het gevaar voor een CO-vergiftiging verhogen. Daarnaast heeft dit ook een rendementsverlies. Er wordt minder energie omgezet in warmte waardoor je verbruik hoger ligt. Om een nauwkeurige en goede werking te waarborgen is het uitermate belangrijk een onderhoud in te lassen. Een check-up bevat het volgende:

  • Controle van de algemene staat uw cv-installatie
  • Controle van de verluchting van het stookruimte en de aanvoer van verbrandingslucht
  • Controle van de verbranding.
  • Reiniging en controle van de afvoer
  • Attest brandverzekering

Neem contact op met onze servicedienst om een onderhoud in te plannen. Onze techniekers beschikken over alle certificaten om deze onderhouden wettelijk uit te voeren. Afleveren van een wettelijk attest en wetgevingen d.m.v. electronische afstelkoffers.

Maak een afspraak